Nikarakara fiofanana tany amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ny Tahirim- pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) sy ny Tahirimbolam-panjakana, ny herinandro lasa teo.

Nahatratra 120 ny mpiofana avy amin’ny sampandraharaham-panjakana mampiasa mpiasa tsy raikitra (ECD) any an-toerana. Mandray an-tanana ny fikarakarana ny ECD ny Tahirimbolam-panjakana, saingy maro ireo miasa any amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana (CTD) tsy misitraka ny zony, mikasika ny fiahiana ara-tsosialy.

Ho an-dRafidimanana Louis Fidèle, ben’ny Tanànan’Ambatondrazaka, “ilaina ny fahalalana ny lalàna satria anton-dresaka ny fiainan’ny mpiasa ankehitriny sy ny hoavy”.

Anisan’ny niofana koa ny talem-paritra sy ny lehiben’ny sampandraharam-panjakana. Olana mateti-pitranga, miova ny taratasim-pifanarahan- kiasa rehefa miova ny mpitondra. Tsy voaloan’ny lehibe koa ny latsakembokan’ny mpiasa ECD. Maro ireo efa mitsahatra amin’ny asany nefa tsy mandray fisotroan-dronono.  “Izany no nahatonga ny Cnaps nanao ny fiofanana taty Alaotra”, hoy ny lehiben’ny masoivoho Ambatondrazaka, Andriamihaminarivo Rostand.

Njaka A.

 

News Mada

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.